Apple sẽ không bao gồm tai nghe hoặc bộ sạc trong hộp iPhone 12

Đã gửi bài
Bình chú 0

Apple được thiết lập để giảm đáng kể bao bì cho dòng iPhone sắp ra mắt của mình. Các nhà phân tích trước đây đã nói rằng Apple sẽ không còn bao gồm tai nghe nhét tai có dây với iPhone 12, và hôm nay báo cáo rằng ông cũng hy vọng bộ chuyển đổi năng lượng này cũng sẽ được bán riêng.

Kuo nói rằng Apple muốn tiếp tục bán iPhone 12 với mức giá tương tự iPhone 11 và việc loại bỏ các phụ kiện trong hộp sẽ bù đắp chi phí cho các thành phần mạng 5G.

Tác giả

Bình chú

Không có bình chú nào ở bài viết này.

Ý kiến cá nhân

Nhập lời bình chú của bạn vào dưới đây. Các trường được đánh dấu * là bắt buộc. Bạn phải xem thử trước rồi mới được gửi đi.